کتاب در جست و جوی رفتگان در شیراز

کتاب "در جست و جوی رفتگان در شیراز" نوشته عبدالمحمد دانشور است. این کتاب درباره تاریخ و فرهنگ شیراز، ...

خواندن بیشتر

مرگ در انجیل

انجیل در مورد مرگ به عنوان یک قسمت از دوره زندگی و مرگ یسوع مسیح حرف می زند. این موضوع به عنوان یک ج ...

خواندن بیشتر

رونمایی از سامانه یادنشان در مجموعه حافظیه شیراز...

عصر روز پنجشنبه مورخ 1398/03/02 مراسم رونمایی سامانه یادنشان در مجموعه حافظیه شیراز برگزار شد. این م ...

خواندن بیشتر

تذکره مزارات خاک مصلی در شیراز

کتاب تذکره مزارات خاک مصلی در شیراز نوشته پروفسورمصطفی ندیم استاد تاریخ دانشگاه شیراز است که عزتالسا ...

خواندن بیشتر

How to read prayer prayers

Prayer prayer It is obligatory to pray for every Muslim and adult idol, and for an immature chi ...

خواندن بیشتر

طریقه خواندن نماز میت

نماز میتواجب است بر هر ميّت مسلمان و بالغ نماز بخوانند و بر بچّه نابالغ اگر كمتر از شش سال نداشته با ...

خواندن بیشتر

How to write a will

A willa that contains a will is said to be a will. A will is a kind of privilege that we can use to ...

خواندن بیشتر

نحوه نوشتن وصیت نامه

سندی را که حاوی وصیت باشد وصیت نامه گویند. وصیت نامه یک نوع امتیاز محسوب می‌شود که ما به کمک آن می‌ت ...

خواندن بیشتر

Burial procedures

Death is a camel that sits at anyone's home. It's late and late but it does not burn and burn. A per ...

خواندن بیشتر

مراحل کفن و دفن

مرگ، شتری است که در خانه هر کسی می‌نشیند. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. فردی که فوت کرده و ...

خواندن بیشتر

نظر قرآن کریم در رابطه با مرگ

در قرآن کریم، مرگ به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار و جزء طبیعی زندگی انسان مطرح شده است. قرآن در مور ...

خواندن بیشتر