Yadneshan

تذکره مزارات خاک مصلی در شیراز

تذکره مزارات خاک مصلی در شیراز

کتاب تذکره مزارات خاک مصلی در شیراز نوشته پروفسورمصطفی ندیم استاد تاریخ دانشگاه شیراز است که عزتالسادات مطهری نیز در نگارش آن همکاری داشته است. شیراز در گذشته دارای چندین قبرستان از جمله باهلیه در محله سر دزک،شیخ کبیر در درب شازده،شیرویه،باغ نو، مسجد عتیق،دارالسلام در دروازه شاه داعی، خاک مصلی و غیرهبوده است که از 5 قبرستانِ اول به جز چند قبر چیزی باقی نمانده اما گورستانهای خاک مصلی و دارالسلام هنوز تاحدودی پا برجا هستند. از بین قبرستانهای شیراز، خاک مصلی در طول تاریخ شیراز جایگاه خاصی دارد که به نوشته تذرکرههزار مزار در آن مشایخ و عارفان متعددی مدفون شدهاند. پس از دفن حافظ در قبرستان مصلی این مکان در نزد اهالی شیراز جایگاهی والاتر یافت. این کتاب تلاشی در جهت معرفی قبور موجود در خاک مصلی است.


لینک خرید کتاب لینک خرید کتاب لینک خرید کتاب