Yadneshan

رونمایی از سامانه یادنشان در مجموعه حافظیه شیراز

رونمایی از سامانه یادنشان در مجموعه حافظیه شیراز

عصر روز پنجشنبه مورخ 1398/03/02 مراسم رونمایی سامانه یادنشان در مجموعه حافظیه شیراز برگزار شد. این مراسم با حضور خبرنگاران و مسئولین شرکت هوش مصنوعی فردان هفت اقلیم و مسئولین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد. آقای همت محمدی معاونت محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس با تقدیر از شرکت هوش مصنوعی فردان هفت اقلیم در پیاده سازی این طرح در مجموعه ابراز امیدواری کردند که در آینده نزدیک این طرح در اماکن دیگر مرتبط با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجرایی شود.