Yadneshan

کتاب در جست و جوی رفتگان در شیراز

کتاب در جست و جوی رفتگان در شیراز

کتاب "در جست و جوی رفتگان در شیراز" نوشته عبدالمحمد دانشور است. این کتاب درباره تاریخ و فرهنگ شیراز، یک شهر در ایران، و شخصیت‌های معروفی است که در شیراز دفن شده‌اند. این کتاب زندگی و میراث این افراد را بررسی می‌کند و تأثیر آن‌ها بر شهر را مورد بررسی قرار می‌دهد.