جزییات سفارش
نام مرحوم/مرحومه
خصوصیات انتخابی
شجره نامه
تصاویر
عدد
فیلم ها
عدد
اصوات
عدد
خصوصیات انتخابی
مدت زمان اعتبار
سال
پلاک
عدد
نوع ارسال پستی پلاک(ها)
چاپ کد روی سنگ قبر
همچنین درخواست دارم کد کیوآر به طور مستقیم روی سنگ قبر چاپ شود (این مورد بهتر است قبل از نصب سنگ قبر انجام شود)
دیگر
عدد

عدد
(کارشناسان یادنشان برای تعیین سایز تابلوفرش با شما تماس خواهند گرفت)
عدد تصویر
عدد

عدد

عدد


تمایل دارم کارشناسان یادنشان فایل های چند رسانه ای را تهیه کنند یا تحویل گرفته و پس از انجام ویرایشات لازم در صفحه یادبود قرار دهند.
تمایل دارم پلاک ها توسط کارشناسان یادنشان در مکان های مورد نظر نصب شود.(در حال حاضر فقط در شیراز)

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید